Svensk Barter, en del av Projekt Framsteg

Projekt Framsteg ägs av Coompanion Östergötland och bygger stödstrukturer för socialt entreprenörskap i Östra Mellansverige. Svensk Barter ekonomisk förening (som inledningsvis hade arbetsnamnet ”Kapacitetshandlarna”) drivs av projektet fram till sommaren 2019 med målet att deltagande företag tar över verksamheten långsiktigt. Ett företagskooperativ för tillväxt och hållbar utveckling är det projektet ämnar skapa.

Genom denna barterring kan ordinarie SME-sektorn, den sociala ekonomin och sociala entreprenörer hitta en naturlig mötes- och handelsplats för gemensam nytta och tillväxt. Eventuella vinster återinvesteras i medlems- eller samhällsnytta. Detta är ett fullödigt socialt entreprenörskap för näringslivet och den sociala ekonomin.

För mer information kontakta Coompanionkontoren i Östergötland, Örebro eller Västmanland.

Läs föreningens stadgar här!

Ladda ned vår flyer här!