Integritetspolicy Svensk Barter ekonomisk förening

Syfte
Vi värnar om din integritet. Du ska kunna känna dig trygg när du anförtror oss dina personuppgifter. Därför har vi upprättat den här policyn. Den utgår från gällande dataskyddslagstiftning och förtydligar hur vi jobbar för att ta tillvara dina rättigheter och din integritet.

Syftet med den här policyn är att du ska få veta hur vi behandlar dina personuppgifter, vad vi använder dem till, vilka som får ta del av dem och under vilka förutsättningar samt hur du kan ta tillvara dina rättigheter.

Bakgrund
Vi behandlar dina personuppgifter främst för att fullfölja våra förpliktelser mot dig. Vår utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs för ändamålet, och vi strävar alltid efter att använda de minst integritetskänsliga uppgifterna.

Vi behöver också dina personuppgifter för att ge dig bra service exempelvis vad gäller marknadsföring, bartermäklarstöd och information. Vi kan också behöva dina personuppgifter för att uppfylla lagar samt utföra kund- och marknadsanalyser.

Du har rätt att motsätta dig att vi använder personuppgifter för direktmarknadsföring. När vi samlar in personuppgifter om dig för första gången får du mer information om detta och hur du kan motsätta dig det.

Riktlinjer

Vilka personuppgifter behandlar vi?
Vi behandlar endast personuppgifter när vi har laglig grund. Vi behandlar inte personuppgifter i annat fall än när de behövs för att fullgöra förpliktelser enligt avtal och lag. Här följer exempel på personuppgifterna vi behandlar:

 • Namn
 • Adress
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Ålder
 • Födelsedatum
 • Kön
 • Titel
 • Fotografier
 • Bankrelaterade uppgifter som bankkonto för anställda och medlemmar
 • Uppgifter som du registrerade självmant och frivilligt uppger
 • Innehåll som du själv publicerar, s.k. användargenererat innehåll

Hur får vi tillgång till dina personuppgifter?

Vi försöker i möjligaste mån att inhämta ditt samtycke innan vi börjar behandlar dina personuppgifter. Det gör vi genom att låta dig godkänna muntligen, låta dig fylla i samtyckesblankett eller själv föra in uppgifterna digitalt i de fall behandlingen grundas på samtycke.

Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke. Vi kommer då inte längre att behandla dina personuppgifter eller inhämta nya, under förutsättning att det inte behövs för att fullgöra våra skyldigheter enligt avtal eller lag. Tänk på att återkallelse av samtycke kan innebära att vi inte kan fullgöra de skyldigheter vi har i förhållande till dig.

Vi får också tillgång till dina personuppgifter på följande sätt:

 • Uppgifter som du tillhandahåller oss direkt
 • Uppgifter som registreras när du besöker vår hemsida/handelsplattform
 • Uppgifter som vi får från offentliga register
 • Uppgifter som vi får när du anlitar en av våra medarbetare
 • Uppgifter som vi får när du anmäler dig till våra möten eller seminarier
 • Uppgifter som vi får när du anmäler dig till nyhetsbrev och andra utskick
 • Uppgifter som vi får när du svarar på enkäter och undersökningar
 • Uppgifter som vi får när du kontaktar oss, söker anställning hos oss, besöker oss eller på annat sätt tar kontakt med oss

Vilken information ger vi till dig?

När vi samlar in dina personuppgifter för första gången kommer vi att informera dig om hur vi har fått tag i personuppgifterna, vad vi kommer att använda dem till, vilka rättigheter du har enligt dataskyddslagstiftningen och hur du kan ta tillvara dessa. Du kommer också att bli informerad om vem som är ansvarig för personuppgiftsbehandlingen och hur du kan kontakta oss om du har frågor eller behöver lämna en begäran eller förfrågan som avser dina personuppgifter och/eller rättigheter.

Behandlas dina personuppgifter på ett betryggande sätt?

Vi utarbetar rutiner och arbetssätt för att dina personuppgifter ska hanteras på ett säkert sätt. Utgångspunkten är att endast arbetstagare och andra personer inom organisationen som behöver personuppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter samt vid behov andra medlemmar som vill göra affärer med dig ska ha tillgång till dem.

I fråga om känsliga personuppgifter inrättar vi särskilda behörighetskontroller vid behov, vilket innebär ett högre skydd för dina personuppgifter. Vi avser att inte behandla känsliga personuppgifter så långt det är möjligt.

Vi överför inte personuppgifter i andra fall än de som uttryckligen anges i denna policy eller annat än vad som stipuleras av GDPR och svensk lagstiftning.

När lämnar vi ut dina personuppgifter?

Vår utgångspunkt är att inte lämna ut dina personuppgifter till tredje part om du inte har samtyckt till det eller om det inte är nödvändigt för att uppfylla våra förpliktelser enligt avtal eller lag. I de fall vi lämnar ut personuppgifter till tredje part upprättar vi sekretessavtal samt säkerställer att personuppgifterna behandlas på ett betryggande sätt.

Ansvar

Svensk Barter ekonomisk förening är personuppgiftsansvarig, vilket innebär att vi är ansvariga för hur dina personuppgifter behandlas och att dina rättigheter tas tillvara.

Information om vår behandling av integritet på www.svenskbarter.se och relaterade kommunikationskanaler

För vår handelsplattform www.svenskbarter.se utgår vi från föreningens integritetspolicy med några förtydligande principer:
Vi ber dig inte om personlig information om vi inte behöver det.
Vi delar inte din personliga information med någon förutom för att följa lagen, utveckla våra produkter eller skydda våra rättigheter.
Vi lagrar inte personlig information på våra servrar om det inte behövs för den pågående driften av någon av våra tjänster.

På vår blogg och forum strävar vi efter att göra det så enkelt som möjligt för dig att kontrollera vad som är synligt för allmänheten, ses av sökmotorer, hålls privat och permanent raderad.

Nedan följer detaljer kring hur vi värnar din integritet som användare av handelsplattformen på svenskbarter.se:

Liksom de flesta webbplatsoperatörer samlar svenskbarter.se icke-personligt identifierande information av det slag som webbläsare och servrar brukar göra tillgängliga, till exempel webbläsartyp, språkinställningar, referenswebbplats och datum och tid för varje förfrågan från besökare. Vårt syfte att samla in personligt identifierande information är att bättre förstå hur besökare använder svenskbarter.se. Från tid till annan kan Svensk Barter släppa icke-personligt identifierande information, genom att publicera en rapport om trender kring användningen av sin webbplats.

Svenskbarter.se samlar också potentiellt personligt identifierande information som Internet Protocol (IP) adresser. Svensk Barter använder emellertid inte sådan information för att identifiera sina besökare, förutom under samma omständigheter som föreningen använder och beskriver personligt identifierande information, så som beskrivs nedan.

De som engagerar sig i transaktioner med Svensk Barter genom att bli medlemmar och köpa en online byteshandelsservice, till exempel, uppmanas att tillhandahålla ytterligare information, inklusive nödvändig personlig och finansiell information som krävs för att behandla dessa transaktioner. I varje fall samlar Svensk Barter endast in sådan information i den mån det är nödvändigt eller lämpligt för att uppfylla syftet med besökarens interaktion med svenskbarter.se. Svensk Barter avslöjar inte personligt identifierande information annat än vad som beskrivs nedan. Besökare kan alltid vägra att leverera personligt identifierande information, med förbehållet att det kan hindra dem från att engagera sig i online-handel och vissa webbplatsrelaterade aktiviteter.

Skydd av viss personligt identifierande information

Svensk Barter avslöjar potentiellt personligt identifierande och personligt identifierande information endast för de anställda, entreprenörer och anslutna organisationer som (i) behöver veta den informationen för att kunna bearbeta den för Svensk Barters räkning eller att tillhandahålla tjänster tillgängliga vid Svensk Barters webbplatser, och (ii) som har kommit överens om att inte lämna ut det till andra. Några av dessa anställda, entreprenörer och anknutna organisationer kan vara placerade utanför ditt hemland. Genom att använda Svensk Barters webbplatser godkänner du överföring av sådan information till dem. Svensk Barter kommer inte att hyra eller sälja potentiellt personligt identifierande och personligt identifierande information till någon annan.

Utöver sina anställda, entreprenörer och anknutna organisationer, som beskrivits ovan, så avslöjar Svensk Barter potentiellt personligt identifierande och personligt identifierande information endast vid godkännande av berörd individ eller när det krävs enligt lag.

Svensk Barter beskriver också potentiellt personligt identifierande och personligt identifierande information samt transaktionsinformation och barterförsäljningsdata för svenska myndigheter, exempelvis skatteverket, på begäran så länge det är i enlighet med svensk lag.

Om du är en registrerad användare av en svensk barter-webbplats och har levererat din e-postadress kan Svensk Barter ibland skicka ett mail för att berätta om nya funktioner, begära din feedback eller bara hålla dig uppdaterad med vad som händer hos Svensk Barter och våra företagstjänster och produkter. Vi använder främst vår blogg för att kommunicera denna typ av information, så du kan förvänta dig att erhålla den här typen av e-post till ett minimum. Om du skickar en begäran till oss (till exempel via ett support-e-postmeddelande eller via en av våra feedbackmekanismer), förbehåller vi oss rätten att publicera den för att hjälpa oss att klargöra eller svara på din begäran eller hjälpa oss att stödja andra användare. Svensk Barter tar alla åtgärder som är rimligt nödvändiga för att skydda mot obehörig tillgång, användning, ändring eller förstörelse av potentiellt personligt identifierande och personligt identifierande information.

Småkakor

En cookie är en sträng information som en webbplats lagrar på en besökares dator och att besökarens webbläsare ger till webbplatsen varje gång besökaren returnerar. Svenskbarter.se använder cookies för att hjälpa Svensk Barter att identifiera och spåra besökare, deras användning av svenskbarter.se-hemsidan, och deras webbplats preferenser. Användare på Svenskbarter.se som inte vill ha cookies placerade på sina datorer bör sätta sina webbläsare att neka cookies innan de använder hemsidor tillhörande Svensk Barter, med nackdelen att vissa funktioner på dessa hemsidor kanske inte fungerar på rätt sätt utan hjälp av cookies.

Ändringar i integritetspolicy

Svensk Barter kan ändra eller uppdatera sin Integritetspolicy efter eget gottfinnande. Därför uppmuntrar Svensk Barter användare att återkommande besöka denna sida för eventuella ändringar i sin sekretesspolicy. Din fortsatta användning av denna webbplats efter någon ändring av denna sekretesspolicy kommer att utgöra din godtagande av sådan ändring.

Om du har frågor om åtkomst till eller korrigering av dina personuppgifter, kontakta oss på: jonas.lagander@coompanion.se