Handla & expandera

Sälj överkapacitet, tjänster eller varor, till en ny marknad där vi handlar på barteravtal. Byt till dig produkter och tjänster du behöver istället för att spendera pengar och förbättra på så vis kassaflödet och expandera din verksamhet. Vår svenska barterring är ansluten till ett nätverk av barterringar utspridda över hela världen. Detta skapar unika möjligheter för lokala företag, föreningar och sociala entreprenörer att hitta både nya kunder, sponsorer och leverantörer. Samtidigt uppehålls en perfekt handelsbalans i den lokala ekonomin, eftersom alla medlemmar strävar efter gå +-0 i barterhandeln.

Det här är ett enkelt upplägg. Barteringen är en tredje parts bokhållare och mäklare som dokumenterar, övervakar och stöttar handeln genom att se till att medlemmarna kan köpa och sälja vad de behöver. När du går med i barterringen får du ett handelskonto som är ungefär som ditt konto hos din bank, förutom att insättningar och betalningar till ditt konto görs med barterkrediter istället för kontanter. En barterkredit motsvarar 1 SEK nominellt och bokförs på exakt samma sätt. Förutom handelskontot får du även tillgång till en webbshop, handelsmöten, e-postmarknadsföring och vid behov personligt stöd för att hitta kunder och leverantörer i nätverket.

Till skillnad från direkta barteravtal mellan enbart två handelsparter så kan medlemmarna i Svensk Barter genomföra indirekta barteravtal, dvs. köpa av en medlem och sälja till en annan. Värdena clearas via handelsplattformen och ett kontoutdrag från denna med alla köp och sälj, samt saldo, gör din skatteredovisning enkel och smidig. Varje medlem som godkänns (och som funnits i minst 3 år) erhåller checkkredit för kunna köpa innan sälj. På så vis möjliggörs den indirekta barterhandeln. Men kom ihåg… inga riktiga pengar byter ägare, enbart värdena bokförs av föreningen till medlemmarnas nytta.

Barterringen skall inte jämföras med en bank eller annat finansiellt institut eftersom barterkrediterna enbart kan användas för ett begränsat utbud av varor och tjänster, som är tillgängliga enbart till ett begränsat antal medlemmar. Detta gör även att du får tillgång till en komplementär marknad dina konkurrenter är uteslutna från. Varje gång du spenderar barterkrediter istället för pengar på de produkter, tjänster, resor och reklam du behöver, gör du en besparing på ditt vanliga bankkonto.

Föreningen kommer löpande erbjuda affärer från nya kunder som du förmodligen aldrig skulle ha haft utan ditt medlemskap. Samtidigt är du en del av en gemenskap där medlemmarna stöttar både varandra att lyckas i sina affärer och få föreningen att växa för allas bästa. Barterringen regleras även per bransch och vid behov geografiskt område så att varje medlem får öka sin omsättning till önskad nivå innan en ny medlem i samma bransch ansluts.

Ett exempel:
Fröken Blå, en massageterapeut, som fick 8000 i barterkrediter genom att fylla annars tomma bokningstillfällen med medlemmar från Svensk Barter, köpte en ny skylt till sin lokal av Herr Grön, ägaren av en lokal reklamfirma, som i sin tur köpte städtjänster från Fru Lila. Fru Lila använde barterkrediterna hon tjänat genom att städa Herr Gröns butik varje vecka, till att köpa friskvård för sig själv och sin personal av Fröken Blå, vilket håller dem i bra fysisk form vilket behövs i hennes städföretag.

Målet för de flesta företag som deltar i en barterring är att öka sin omsättning med mellan 5-15%. Använd sedan dina intäkter från försäljningen för att betala för inköp istället för att använda kontanter. Kontantbesparingarna går direkt till vinstresultatet! Samtidigt bidrar fler nöjda kunder till värdefull mun till mun-marknadsföring.

Få din del av denna unika affärsmöjlighet och bli medlem och delägare i Svensk Barter idag! Bara gå vidare till ”Bli medlem” för mer information.